Een gecontroleerd proces om gegarandeerd, hoge kwaliteit chromaatlagen aan te brengen op onderdelen voor de Koninklijke Marine. Dat was de opdracht die de Marine stelde voor het chromateren van hun (aluminium) onderdelen.

Toepassing chromateren bij de Marine

Zoals in dit artikel (link) al verteld wordt, heeft het chromateren met Surtec 650 verschillende toepassingen. Voor de Marine is het vooral belangrijk dat de producten die wij chromateren uitstekend bestand zijn tegen roestvorming, een goede elektronengeleiding biedt en geen stralingsgaten heeft.

Vooral deze laatste twee eigenschappen zijn voor de Marine belangrijk met betrekking tot de onderdelen die wij chromateren. Schepen of andere objecten met gechromateerde onderdelen moeten namelijk niet stilvallen of onbruikbaar worden in het geval van een nucleaire aanval of ramp. Door de goede elektronengeleiding van de onderdelen wordt (atoom)straling buiten gehouden en wordt elektrische apparatuur niet gestoord of stilgelegd.

Gecontroleerd chromateren van aluminium

Bij de aanschaf van ons nieuwe chromaatbad (7.000 liter, 2,5m x 2m x 1,5m) hebben wij ons proces gezamenlijk met de Koninklijke Marine ingericht. Zo weten wij (en zij) zeker dat kwaliteit van het chromateren volgens de hoge kwaliteitsnormen is en wordt een veilig en controleerbaar proces opgezet.

Meer informatie

Meer weten over het chromateren van aluminium of gebruik maken van onze dienstverlening? Neem contact met ons op via 0227 60 00 33 of maak gebruik van ons contactformulier.