Duurzaam Ondernemen is een bewuste keuze!

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.

  

LETS RESPECT OUR PLANET!

 

Bekijk onderstaande video waarin Nico van Wolferen uitlegt geeft hoe dit is opgepakt binnen Galvano van Wolferen