Galvano is gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015-norm. Dit is een norm die eisen stelt voor kwaliteitsmanagementsystemen van organisaties. Kwaliteitsmanagement is een tak van het management dat streeft naar een beter kwaliteit van een product, dienst of organisatie. ISO staat voor de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, deze organisatie stelt wereldwijd normen op voor organisaties om te zorgen dat hun klanten de beste kwaliteit aangeboden krijgen.

 

De ISO 9001:2015 geeft aan dat de klant mag verwachten dat een organisatie:

  • Weet wat klanten van haar verwachten en eisen.
  • Voldoende middelen hebben om aan deze eisen te kunnen voldoen.
  • Diensten of producten op de afgesproken wijze levert.
  • Blijft controleren of ze voldoen aan de eisen en waar nodig verbeteringen doorvoeren.

Certificatie

Bij de certificering van ISO 9001:2015 komt er een onafhankelijke partij kijken of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. In de eerste fase worden documenten beoordeeld en wordt er wordt gekeken of de organisatie aan de norm eisen voldoet. Er wordt noodzakelijke informatie verzamelt ten aanzien van het managementsysteem. Er worden gesprekken met medewerkers gevoerd om te kijken of de organisatie voorbereid is op fase twee.

Bij fase twee wordt de effectiviteit van het managementsysteem beoordeelt. Informatie en bewijs met betrekking tot conform voor alle eisen van de norm worden bekeken. Er komt een meting, rapportage en prestatiemeting waaruit zal blijken in hoeverre doelen bereikt zijn. De beheersing van de processen van de organisatie worden gecheckt samen met de betrokkenheid van de directie bij het kwaliteitsbeleid. Hierna worden organisaties jaarlijks of halfjaarlijks getoetst om te kunnen beoordelen of deze nog steeds voldoen aan de eisen.

Galvano voldoet aan alle normeisen en is daarmee ISO 9001:2015 gecertificeerd. Hierdoor bent u altijd verzekerd van kwaliteit. Alle producten en voorwerpen die u bij ons brengt, worden met de grootste zorg behandeld. Wilt u meer weten over de kwaliteit van onze werkzaamheden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0227-600033.